procesie konwertorowym tomasowskim

Encyklopedia PWN

proces otrzymywania stali z ciekłej surówki (zwykle z dodatkiem złomu stalowego i topników);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia