prądu elektrycznego

Encyklopedia PWN

przekształcanie prądu przemiennego (jedno-, trój- lub wielofazowego) w jednokierunkowy prąd tętniący;
natężenie prądu elektrycznego, prąd elektryczny, I,
wielkość fizyczna skalarna równa stosunkowi ładunku elektrycznego dq przepływającego przez dany przekrój poprzeczny przewodnika w czasie dt do tego czasu: I(t) = dq/dt;
wielkość fizyczna wektorowa równa natężeniu prądu elektrycznego przepływającego przez jednostkową powierzchnię;
dziury i cząstki naładowane (swobodne elektrony, jony) zdolne do przemieszczania się pod wpływem pola elektrycznego.
ukierunkowany ruch (przepływ) swobodnych ładunków elektrycznych w środowisku przewodzącym, który zachodzi pod wpływem pola elektrycznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia