polem promieniowania

Encyklopedia PWN

fiz. rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pola grawitacyjnego wywołane niejednostajnym ruchem mas; → fale grawitacyjne.
fiz. barwne pierścienie widoczne pod mikroskopem (w świetle spolaryzowanym) wokół wrostków minerałów radioaktywnych w minerałach nie radioaktywnych, zmieniające natężenie barwy przy obrocie stolika mikroskopu;
Becquerel
[bekrẹl]
Antoine Henri Wymowa, ur. 15 XII 1852, Paryż, zm. 25 VIII 1908, Croisic (Bretania),
francuski fizyk i chemik.
plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
dziedzina nauki i techniki, w której wykorzystuje się fale elektromagnetyczne do formowania powiększonych obrazów obiektów lub ich elementów;
Planck
[plaŋk]
Max Karl Ernst Wymowa, ur. 23 IV 1858, Kilonia, zm. 4 X 1947, Getynga,
fizyk niemiecki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia