polem elektrostatycznym

Encyklopedia PWN

elektrostatyka
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, statikós ‘utrzymujący równowagę’],
fiz. dział elektrodynamiki zajmujący się badaniem zjawisk fizycznych zachodzących pod wpływem pola elektrostatycznego, czyli niezmiennego w czasie pola elektrycznego wytworzonego przez nieruchome ładunki elektryczne.
wielkości charakteryzujące rozkład źródeł pola fizycznego;
przetwornik elektroakustyczny przetwarzający sygnały foniczne na sygnały akustyczne (dźwięki mowy, muzykę).
fiz. wektorowa wielkość będąca miarą oddziaływania ciał materialnych;
podobieństwa między różnymi zjawiskami fiz., wyrażające się tym, że rządzą nimi identyczne lub podobne prawa i dzięki temu przebieg rozważanych zjawisk może być opisany za pomocą jednakowych zależności matematycznych.
elektryczność
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’],
zjawiska związane z istnieniem, ruchem i oddziaływaniem ładunków elektrycznych oraz z polem elektrycznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia