pogłębienie barwy

Encyklopedia PWN

przesunięcie pasm w widmie absorpcyjnym związku org. w stronę fal dłuższych, tzw. pogłębienie barwy, wywołane wprowadzeniem do cząsteczki związku tzw. grupy batochromowej;
nieliczna grupa barwników syntetycznych o cząsteczkach zawierających grupę azometinową (–CH=N–) jako chromofor;
werniks
[fr. < łac.],
przezroczysta substancja, głównie żywiczna, używana w malarstwie i grafice;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia