pośrednią

Encyklopedia PWN

w sadownictwie krótki skrawek pędu wkładany między zraz i podkładkę;
Pośrednia Grań, Prostredný hrot,
szczyt w Tatrach Wysokich (Słowacja), kulminacja grani oddzielającej doliny: Staroleśną i Małej Zimnej Wody;
Pośrednia Turnia, słowac. Prostredná kopa,
szczyt graniczny w gł. grzbiecie Tatr Wysokich, między Skrajną Turnią a Świnicą, od której jest oddzielona głęboko wciętą Świnicką Przełęczą;
demokracja pośrednia, demokracja przedstawicielska,
forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy państwowej przez organy przedstawicielskie;
dobro, które będzie dalej przetwarzane w danym roku,
ekon. koszty, których nie można odnieść do konkretnych wyrobów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia