paragenezami

Encyklopedia PWN

parageneza
[gr.],
współwystępowanie minerałów lub skał uwarunkowane ich wspólnym pochodzeniem;
minerał
[łac.],
pierwiastek chemiczny lub związek chemiczny powstały w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub kosmologicznych, o określonym składzie chemicznym i właściwościach chemicznych i fizycznych oraz strukturze krystalicznej.
Niggli Paul Wymowa, ur. 26 VI 1888, Zofingen, zm. 13 I 1953, Zurych,
szwajcarski mineralog, petrograf, krystalograf i geochemik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia