operacyjny

Encyklopedia PWN

inform. program lub zespół programów zarządzających zasobami komputera, definiujących środowisko działania dla innych programów (tzw. maszynę wirtualną) oraz pozwalających użytkownikowi na wykonywanie uniwersalnych czynności porządkowych i administracyjnych, takich jak kopiowanie i usuwanie plików.
wojsk. wielostopniowa jednostka organizacyjna i operacyjna wojska, przeznaczona do prowadzenia operacji militarnych;
wydzielona część szpitala z salami operacyjnymi i pomieszczeniami pomocniczymi.
med. mikroskop do obserwowania przebiegu operacji wykonywanych w bardzo małych przestrzeniach (np. okulistycznych, otolaryngologicznych, neurologicznych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia