odporność wrodzona

Encyklopedia PWN

stan niewrażliwości na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych;
zdolność roślin do zachowania integralności struktur i podtrzymania przebiegu procesów życiowych w niekorzystnych (stresowych) warunkach środowiska;
Pauling
[pọ:lıŋ]
Linus Carl Wymowa, ur. 28 II 1901, Portland (stan Oregon), zm. 19 VIII 1994, Bly Sur (stan Kalifornia),
fizykochemik amerykański.
Beutler Bruce A., ur. 29 XII 1957, Chicago,
amerykański immunolog i genetyk; profesor Scripps Research Institute w La Jolla;
ekol. zdolność do rozrodu osobników określonej populacji organizmów, warunkowana wrodzoną płodnością i odpornością osobniczą na wpływy zewn.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia