rozrodczość
 
Encyklopedia PWN
rozrodczość,
ekol. zdolność do rozrodu osobników określonej populacji organizmów, warunkowana wrodzoną płodnością i odpornością osobniczą na wpływy zewn.;
zależy od aktualnej struktury populacji (stosunek liczbowy między osobnikami różnych płci, między klasami wieku organizmów i in.) i warunków ekol. środowiska; miarą rozrodczości jest przyrost liczbowy nowych osobników populacji w jednostce czasu, przeliczony na jednego osobnika (lub jedną samicę) lub na 100 osobników populacji wyjściowej; rozrodczość oraz śmiertelność mają zasadnicze znaczenie w samoregulacji ekol. w biocenozach.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia