obw lwow

Encyklopedia PWN

Biłka Szlachecka, Biłka Dolna,
wieś na Ukrainie (obw. lwow.), nad Biłką (dopływ Pełtwi);
Bóbrka, Bibrka,
m. na Ukrainie (obw. lwow.), nad Bóbrką (dopływ Dniestru);
Busk, Buśk, Bus'k,
m. na Ukrainie (obw. lwow.), nad Bugiem;
Chodorów, Chodoriw, Khodoriv,
m. na Ukrainie (obw. lwow.), nad Ługiem (dopływ Dniestru);
Chyrów, Chyriw, Khyriv,
m. na Ukrainie (obw. lwow.), nad Strwiążem (dopływ Dniestru);
Czerlany, Cherliany,
w. na Ukrainie (obw. lwow.), na południe od m. Horodok, na pr. brzegu Wereszczycy (dopływ Dniestru).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia