neurytem

Encyklopedia PWN

neuryt
[gr.],
biol. → akson.
neuron
[gr. neúron ‘nerw’],
komórka nerwowa, neurocyt,
silnie wyspecjalizowana komórka pochodzenia ektodermalnego, będąca podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną tkanki nerwowej;
akson
[gr. áxōn ‘oś’],
neuryt, wypustka osiowa,
pojedyncza, zwykle długa wypustka komórki nerwowej (neuronu) przewodząca impulsy nerwowe od ciała komórki (perikarionu) do zakończeń nerwowych;
anat. nerw przekazujący pobudzenie z oka do ośrodków wzrokowych mózgu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia