nawigację pilotową

Encyklopedia PWN

określanie pozycji statku wodnego wg mijanych pław, staw, nabieżników wyznaczających tory wodne w wąskich przejściach, podejściach do portów itp.
nawigacja
[łac. navigatio ‘żegluga’],
prowadzenie obiektu ruchomego (statku wodnego, powietrznego lub kosmicznego, pojazdu lądowego); także nauka o sposobach, metodach i środkach technicznych prowadzenia obiektów ruchomych według wyznaczonej trasy, wyboru trasy, wyznaczania pozycji obiektów ruchomych i nieruchomych (wspomaganie geodezji) oraz wyznaczania błędów pomiarów pozycji.
lotn. przyrządy wskazujące, które realizują końcowy efekt działania każdego systemu nawigacyjnego;
lotn. wskaźniki pokładowe z ciągłą, automatyczną prezentacją na mapie nawigacyjnej bieżącej pozycji i trasy statku powietrznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia