mszalny

Encyklopedia PWN

wino gronowe białe (niekiedy czerwone) używane w liturgii chrześc., otrzymywane wyłącznie z moszczów winogronowych i winogron, bez żadnych dodatków;
kielich
[niem. < łac.],
rzem. artyst., religiozn. naczynie do picia, składające się z czary oraz podstawy złożonej ze stopy i trzonu często ze zgrubieniem zwanym nodusem;
msza
[łac.],
muz. cykliczna kompozycja wokalna lub wokalno-instrumentalna, przeznaczona do wykonania w kościele podczas obrzędu m. świętej.
Pękiel Bartłomiej, data ur. nieznana, zm. prawdopodobnie 1670, Kraków,
kompozytor, kapelmistrz i organista;
Agricola
[agrịkola]
Alexander, zw. Ackermann, ur. ok. 1446, zm. 1506, Valladolid,
niem. lub niderlandzki kompozytor i śpiewak;
alleluja
[hebr. hallēlû yâ ‘chwalcie Jahwe’],
radosne wezwanie do sławienia Boga stanowiące początek lub zakończenie wielu psalmów w Starym Testamencie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia