mineralogią

Encyklopedia PWN

mineralogia
[łac. minerale ‘kopalnia’, ‘minerał’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o minerałach, ich strukturze, składzie chem. i właściwościach fiz., powstawaniu, przeobrażaniu się i występowaniu w skorupie ziemskiej.
minerał
[łac.],
pierwiastek chemiczny lub związek chemiczny powstały w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub kosmologicznych, o określonym składzie chemicznym i właściwościach chemicznych i fizycznych oraz strukturze krystalicznej.
Daubenton
[dobãtą̣],
d’Aubenton, Louis Jean-Marie, ur. 29 V 1716, Montbard, zm. 1 I 1800, Paryż,
przyrodnik francuski;
Bolewski Andrzej, ur. 17 VII 1906, Małogoszcz, zm. 29 XI 2002, Kraków,
mineralog i petrograf;
dział chemii zajmujący się wszystkimi znanymi pierwiastkami chem, zarówno występującymi w przyrodzie, jak i otrzymywanymi sztucznie, oraz ich połączeniami, z wyjątkiem tych związków węgla, które są węglowodorami i ich pochodnymi;
gemmologia
[łac. gemma ‘kamień szlachetny’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o materiałach stosowanych w jubilerstwie i zdobnictwie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia