męskie

Encyklopedia PWN

Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej,
ogólnopol. stowarzyszenia zrzeszające organizacje młodzieży katol., z siedzibą w Poznaniu;
obojnactwo, hermafrodytyzm, dwupłciowość, interseksualizm,
med. u człowieka wrodzona wada rozwojowa;
zorganizowane struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach rel., skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia rel. zgodnie z obowiązującą w danym z. regułą (konstytucją);
nasienne rośliny rozdzielnopłciowe, u których występują na jednych osobnikach (żeńskich) tylko kwiaty żeńskie (słupkowe), na drugich (męskich) — tylko kwiaty męskie (pręcikowe), oraz rośliny zarodnikowe, u których występują: gametofity żeńskie z rodniami i gametofity męskie z plemniami;
bot. długa, rurkowata wypustka ziarna pyłku, umożliwiająca dostarczenie gamet męskich w pobliże komórki jajowej;
Zelter
[c̣ltər]
Carl Friedrich, ur. 11 XII 1758, Berlin, zm. 15 V 1832, tamże,
kompozytor niemiecki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia