lekcjonarz

Encyklopedia PWN

lekcjonarz
[łac.],
księga liturgiczna zawierająca zestawy tekstów Biblii przeznaczonych do czytania w czasie mszy w kolejne dni roku kośc.
ewangeliarz
[łac. < gr.],
nazwa księgi czytań liturgicznych, rodzaj lekcjonarza;
perykopa
[gr. perikopḗ ‘odcięcie’, ‘odcinek’],
w liturgii Kościołów chrześc. określenie fragmentu księgi bibl. przeznaczonego do odczytywania, a następnie objaśniania w czasie mszy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia