komputerowego przetwarzania

Encyklopedia PWN

urządzenie stanowiące zakończenie łącza telefonicznego.
zespół rozmieszczonych na pewnym obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie urządzeń telekomunik., przeznaczonych do świadczenia różnych usług telekomunik. (np. usług telefonicznych, radiotelefonicznych, telegraficznych, transmisji danych, radiofonicznych, telewizyjnych);
terminal
[ang. < łac.],
końcówka,
inform. urządzenie peryferyjne komputera;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia