kolorową

Encyklopedia PWN

14 X 1969 odbył się pierwszy publiczny pokaz telewizji kolorowej.
sposób kodowania informacji o obrazie kolorowym.
Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Postępu Ludności Kolorowej, ang. National Association for the Advancement of Colored People (NAACP),
amer. organizacja ruchu praw obywatelskich, zwalczająca rasizm;
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
fiz. cząstki elementarne (fundamentalne), składniki protonów, neutronów i in. hadronów;
urządzenie optyczno-elektroniczne przetwarzające obraz obserwowanej sceny na sygnał elektryczny, tzw. sygnał wizyjny, zakodowany w jednym z systemów telewizyjnych (np. PAL, SECAM, NTSC);
telewizja, historia,
zbiór danych obejmujący sposoby wytwarzania i przesyłania sygnałów telewizyjnych, a także parametry tych sygnałów;
jedno z najważniejszych świąt hinduskich, wg tradycji upamiętniające igraszki młodego boga Kryszny, a także jego zwycięskie potyczki z demonicami Holiką i Putaną;
kamwid, kamera wideo,
urządzenie przenośne, w wysokim stopniu zautomatyzowane, łączące funkcje kamery telewizyjnej i magnetowidu.
kineskop
[gr. kínēma ‘ruch’, skopéṓ ‘patrzę’],
rodzaj obrazowej lampy elektronopromieniowej przeznaczonej do przetwarzania sygnału elektrycznego (wizyjnego) na obraz świetlny oglądany na ekranie;
kolor
[łac.],
ładunek kolorowy,
fiz. liczba kwantowa opisująca tę właściwość kwarków, dzięki której oddziałują one silnie (oddziaływania fundamentalne);
inform. sterowane przez komputer urządzenie do kreślenia, zwykle na papierze lub kalce o dużych formatach;
projektor telewizyjny, wideoprojektor,
urządzenie przeznaczone do otrzymywania (na ekranie projekcyjnym) powiększonego obrazu świetlnego w wyniku przetworzenia sygnału elektr. (wizyjnego) dostarczonego na wejście p.t. z komputera, magnetowidu, odtwarzacza DVD, kamery wideo, tunera telewizyjnego i in. Składa się z przetwornika sygnałów wizyjnych na obraz świetlny oraz z układu opt. (soczewek, zwierciadeł), przeznaczonego do rzutowania (projekcji) obrazu na ekran. W wyniku projekcji obraz ulega znacznemu powiększeniu w stosunku do obrazu, jaki można otrzymać na ekranie monitora.
ogół zwierząt tworzących zespoły raf koralowych;
Afrykanerski Związek Braci, afrikaans Afrikaner Broederbond, ang. Afrikaner Brotherhood (AB),
organizacja zał. 1918 przez grupę seniorów społeczności Afrykanerów w Związku Południowej Afryki (od 1961 RPA), w formie tajnego bractwa o mafijnym charakterze;
Baird
[bẹərd]
John Logie Wymowa, ur. 13 VIII 1888, Helensburgh (Szkocja), zm. 14 VI 1946, Bexhill-on-Sea (hrab. Sussex),
wynalazca ang., jeden z twórców podstaw telewizji;
teoria oddziaływań silnych (znanych też pod mniej ogólną nazwą sił jądrowych), którym podlegają hadrony: bariony (protony, neutrony, hiperony) i mezony;

Słownik języka polskiego PWN

film kolorowy, barwny «film fotograficzny, który daje obraz o barwach zbliżonych do naturalnych»
kolorowy I
1. «będący jakiegoś koloru (ale nie biały i nie czarny) lub w jakichś kolorach»
2. «obfitujący w różnorodne, ciekawe fakty, zdarzenia»
3. pot. «mający kolor skóry inny niż biały»

• kolorowo
kolorowy II lekcew. «o człowieku rasy innej niż biała»
metale kolorowe, nieżelazne «wszystkie metale i stopy oprócz żelaza i jego stopów»
wódka gatunkowa, kolorowa «wódka z dodatkiem składników smakowych, a także barwiących lub z surowych spirytusów owocowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia