kojarzeniowe

Encyklopedia PWN

neuron
[gr. neúron ‘nerw’],
komórka nerwowa, neurocyt,
silnie wyspecjalizowana komórka pochodzenia ektodermalnego, będąca podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną tkanki nerwowej;
ośrodkowy układ nerwowy, centralny układ nerwowy,
anat. część układu nerwowego;
zespoły włókien nerwowych łączące ośrodki mózgu i rdzenia kręgowego;
astereognozja
[gr. a- ‘nie’, stereós ‘mocny’, ‘twardy’, gnṓsis ‘poznanie’],
stereoagnozja,
med. niemożność rozpoznania dotykanych przedmiotów mimo zachowania czucia dotyku;
mózg, mózgowie, encephalon,
u kręgowców największe skupisko komórek nerwowych (neuron) stanowiące zespół najwyższych ośrodków czuciowych, kojarzeniowych i ruchowych, tworzące z rdzeniem kręgowym ośrodkowy układ nerwowy; m. jest położony w mózgoczaszce.
część mózgu kręgowców należąca do kresomózgowia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia