koło wierzchołkowe

Encyklopedia PWN

astr. południkowy instrument astr. do wyznaczania deklinacji gwiazd;
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
wertykał
[łac.],
koło wierzchołkowe,
astr. wielkie koło na sferze niebieskiej, prostopadłe do horyzontu, przechodzące przez zenit i nadir;
antena
[łac. antenna ‘reja’],
urządzenie do wysyłania (antena nadawcza) lub (i) odbierania (antena odbiorcza) fal elektromagnetycznych (radiowych), stanowiące część składową każdego systemu radiokomunikacyjnego.
leśn. narzędzie w kształcie młotka służące do odbijania znaków (cech) na drewnie okrągłym i pniakach po ściętych drzewach (cechowanie drewna);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia