kaukaska

Encyklopedia PWN

nazwa nadana grupie pol. poetów (m.in. W. Dawid, T. Łada Zabłocki, W. Strzelnicki, L. Janiszewski, K. Pietraszkiewicz) odbywających karną służbę w armii carskiej na Kaukazie za udział w powstaniu listopadowym lub spiskach lat 40. XIX w.;
grecka nazwa kraju ciągnącego się od Gruzji do M. Kaspijskiego;
pszczoła kaukaska, Apis mellifera,
podgatunek pszczoły miodnej;
obszar chroniony w Rosji (Kraj Krasnodarski, Adygeja i Karaczajo-Czerkiesja), na północnych stokach Wielkiego Kaukazu (wysokość do 3350 m)
kaukaskie języki, języki ibero-kaukaskie,
niewielka, silnie zróżnicowana rodzina języków rdzennej ludności Kaukazu;
rdzenna ludność Kaukazu, silnie zróżnicowana pod względem językowym (kaukaskie języki);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia