kardiogenny

Encyklopedia PWN

hipoksja
[gr. hypó ‘pod’, oxýs ‘ostry’, ‘kwaśny’],
med. niedostatek tlenu w stosunku do aktualnego zapotrzebowania organizmu, powodujący niedotlenienie;
leki poprawiające kurczliwość mięśnia sercowego (z tego względu częściej są nazywane lekami o dodatnim działaniu inotropowym);
wstrząs, szok,
med. zagrażający życiu zespół objawów załamania homeostazy organizmu, występujący z powodu niedostatecznego przepływu krwi przez tkanki i narządy, a w związku z tym niedostateczną podażą tlenu do komórek, ich niedożywienia i usuwania z nich produktów przemiany materii;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia