kablową

Encyklopedia PWN

telewizja kablowa założona 1995 w Bogatyni,
telewizja kablowa, założona 1989 w Warszawie, koncesję ma od 1995;
pierwsza została założona 1949 w Landsdorf w Pensylwanii, miejscowości pozbawionej telewizji ze względu na górskie położenie.
telewizja kablowa, założona 1991 w Warszawie (najstarsza w stolicy i całej Europie Środkowo-Wschodniej);
telewizja założona 1997 (koncesja) w Bytomiu;
telewizja założona 1995 w Kaliszu;
obudowa złącza 2 lub więcej odcinków kabla;
zespół urządzeń obejmujących stację czołową, wyposażoną w liczne systemy antenowe do odbioru programów naziemnych i satelitarnych, oraz stację centralną, która rozprowadza je za pomocą kabli szerokopasmowych lub światłowodowych do indywidualnych odbiorców.
telewizja, założona 1995 w Pile, retransmituje 32 programy telewizyjne, ma własny program; redaktor nacz. W. Wacławczyk;
telewizja założona 1992 w Jeleniej Górze, ma 17 sieci lokalnych, retransmituje 30–60 programów telewizyjnych; redaktor nacz. E. Urbańska-Poter;
telewizja, założona 1997 we Wrocławiu, ma 25 stacji lokalnych, retransmituje 28–58 programów telewizyjnych, wchodzi w skład Grupy PTK;
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
zespół urządzeń do przewodowego przenoszenia energii elektr. na odległość (niekiedy znaczną) przy użyciu prądu przemiennego, najczęściej o częst. 50 Hz (linia prądu przemiennego) lub stałego albo wyprostowanego (linia prądu stałego).
Aster sp. z o.o., początkowo Aster City Cable,
telewizja kablowa założona 1997 w Warszawie (koncesja), jedna z największych sieci kablowych w Polsce;
środki masowego przekazu, mass media, media masowe, środki masowego komunikowania,
urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta, telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, Internet (komputer).
UPC, United Pan-European Comunications,
jedna z ważniejszych firm na rynku telewizji kablowej w Europie,
MMDS, Multichannel Multipoint Distribution Service,
technika wielokanałowej dystrybucji programów radiowych i telewizyjnych, zwana popularnie telewizją kablową bez kabla.
płatna telewizja rozprowadzana w systemie naziemnym, drogą kablową lub satelitarną;

Słownik języka polskiego PWN

kabel
1. «gruby przewód utworzony ze splotu drutów metalowych, wzajemnie izolowanych»
2. pot. «donosiciel»
3. żegl. «jednostka długości stanowiaca dziesiątą część mili morskiej»

• kablowy • kabelek
telewizja kablowa, przewodowa «system przesyłania programów telewizyjnych za pośrednictwem kabli z jednego miejsca do różnych odbiorników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia