jonowymienna

Encyklopedia PWN

chromatografia, w której fazę nieruchomą stanowi wymieniacz jonowy;
żywica jonowymienna, żywica jonitowa, jonit organiczny,
org. → wymieniacz jonowy.
adsorpcja
[łac. ad- ‘przy’, sorbere ‘pochłaniać’],
zagęszczanie substancji (gazów, par, rozpuszczonych ciał stałych, jonów, a także cieczy) na granicy dwóch sąsiadujących faz.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia