jednostka geochronologiczna

Encyklopedia PWN

poziom wiekowy, chronozona,
geol. najmniejsza jednostka podziału utworów geol. (jednostka chronostratygraficzna), której w kategorii jednostek czasu (jednostek geochronologicznych) odpowiada doba (chron);
proterozoik
[gr. próteros ‘wcześniejszy’, zṓon ‘zwierzę’],
eon proterozoiczny, eozoik,
drugi eon (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi, trwający od ok. 2,5 mld lat temu do ok. 540 mln lat temu, także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały;
doba, chron,
geol. najmniejsza jednostka geochronologiczna w podziale dziejów Ziemi;
eon
[gr. aiṓn ‘czas’, ‘wiek’],
geol. największa geochronologiczna jednostka dziejów Ziemi, obejmująca bardzo długi etap rozwoju Ziemi i jej świata organicznego;
epoka
[gr. epochḗ ‘zatrzymanie’, ‘zawieszenie’],
geol. jednostka geochronologiczna podziału dziejów Ziemi;
era
[łac.],
geol. jednostka geochronologiczna podziału dziejów Ziemi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia