intensywne

Encyklopedia PWN

inwestycje, których realizacja łączy się z wprowadzaniem nowych technologii.
sposób gospodarowania charakteryzujący się wysokim poziomem zaangażowania pracy i materialnych środków produkcji na jednostkę powierzchni gruntu;
szpitalna opieka med. nad osobą będącą w stanie zagrożenia życia, polegająca na ciągłej obserwacji pacjenta i monitorowaniu jego funkcji życiowych oraz, w razie potrzeby, wspomaganiu tych funkcji, przede wszystkim oddychania i krążenia krwi.
med. śledzenie podstawowych czynności życiowych (zwłaszcza krążenia krwi i oddychania) w warunkach zagrożenia życia w celu jak najszybszego wykrycia ich nieprawidłowości, aby im przeciwdziałać i zwiększyć szanse przeżycia.
okresowe zmiany rozkładu temperatury wód powierzchniowych oceanu i układów ciśnienia atmosferycznego, występujące w obszarze równikowym Oceanu Spokojnego, oraz związane z nimi anomalne zjawiska pogodowe.
archaik
[gr. archaikós ‘staroświecki’, archaíos ‘starożytny’],
era archaiczna, eon archaiczny, azoik, archeozoik,
geol. pierwsza wielka jednostka czasu (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi; trwał od ok. 4 mld do 2,5 mld lat temu; także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia