has

Encyklopedia PWN

Taizz, Ta‘izz,
m. w południowo-zachodnim Jemenie, w G. Jemeńskich, w kotlinie na wys. ok. 1200–1400 m, otoczonej masywami (Dżabal al-Hasa, Dżabal Sabir) o wys. przekraczającej 3000 m;
promieniotwórcze pierwiastki chemiczne o liczbach atomowych (Z) większych od 92, zajmujące w układzie okresowym pierwiastków kolejne miejsca za uranem: neptun (Np), pluton (Pu), ameryk (Am), kiur (Cm), berkel (Bk), kaliforn (Cf), einstein (Es), ferm (Fm), mendelew (Md), nobel (No), lorens (Lr), rutherford (Rf), dubn (Db), seaborg (Sg), bohr (Bh), has (Hs), meitner (Mt), darmsztadt (Ds), roentgen (Rg);
Tyszkiewicz Beata, ur. 14 VIII 1938, Wilanów,
aktorka filmowa;
Uniłowski Zbigniew, ur. 1 V 1909, Warszawa, zm. 12 XI 1937, tamże,
pisarz;
Wysocki Wojciech, ur. 16 I 1953, Szczecin,
aktor;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia