gwiazdowa

Encyklopedia PWN

wielkość gwiazdowa, jaką miałby dany obiekt astronomiczny, gdyby znajdował się w odległości 10 pc od obserwatora.
astr. technika wykorzystująca falowe właściwości promieniowania elektromagnetycznego w obszarze jego spójności — interferencję, do pozyskania informacji o emitującym to promieniowanie obiekcie astronomicznym.
miara jasności obiektu astronomicznego (np. gwiazdy).
dział astronomii zajmujący się badaniem rozmieszczenia przestrzennego i ruchów gwiazd, ich grupowymi własnościami, siłami występującymi w układach gwiazd oraz materii międzygwiazdowej.
dział astronomii zajmujący się zagadnieniem sił występujących w układach gwiazd i materii międzygwiazdowej.
spis gwiazd znajdujących się w danym obszarze nieba, jaśniejszych od pewnej wielkości gwiazdowej i uszeregowanych według położenia na niebie lub według klasyfikacji widmowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia