gnomon

Encyklopedia PWN

gnomon
[gr.],
najstarszy instrument astronomiczny w postaci pionowego pręta lub słupa na poziomej podstawie;
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
astronomia
[gr. ástron ‘gwiazda’, nómos ‘prawo’],
nauka przyrodnicza, której przedmiotem badań są ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także Wszechświat jako całość.
Burck
[burk]
Erich Wilhelm, ur. 30 XI 1901, Grimma, zm. 10 I 1994, Kilonia,
niem. filolog klasyczny;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
zegar wskazujący czas za pomocą cienia rzucanego przez nieruchomy wskaźnik na tarczę z podziałką;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia