flebografię

Encyklopedia PWN

flebografia
[gr. phléps, phlebós ‘żyła’, gráphō ‘piszę’],
wenografia,
radiologiczna metoda badania układu żylnego, zwłaszcza kończyn dolnych;
angiografia
[gr. angeíon ‘naczynie’, gráphō ‘piszę’],
radiologiczna metoda wizualizacji naczyń krwionośnych w poszczególnych częściach ciała lub narządach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia