falami podłużnymi

Encyklopedia PWN

fiz. zaburzenia pól fizycznych rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię;
fale mech. rozchodzące się w powietrzu atmosferycznym;
fale sprężyste rozchodzące się na powierzchni rozgraniczającej 2 ośrodki sprężyste;
fale elektroakustyczne, fale plazmowe, fale elektrostatyczne,
wywołane oscylacjami plazmowymi rozchodzące się zaburzenia neutralności plazmy;
fale magnetoakustyczne, dźwięk magnetyczny,
podłużne fale (podłużne drgania zjonizowanych cząstek) w plazmie znajdującej się w polu magnet., rozchodzące się prostopadle do kierunku tego pola.
fale mech., które rozchodzą się w ośrodku materialnym w wyniku działania sił sprężystości związanych z odkształceniami objętości (ściskaniem i rozciąganiem) i postaci (ścinaniem) elementów ośrodka (fale mechaniczne);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia