dniówkową

Encyklopedia PWN

kategoria ekonomiczno-prawna, oznaczająca w sensie prawnym wszystkie należności za pracę, które przysługują pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy; nie są płacą dochody z pracy uzyskiwane na podstawie innych umów.
ordynaria
[łac.],
część wynagrodzenia czeladzi dworskiej i oficjalistów uiszczana w naturze (artykuły żywnościowe, rzadziej odzież);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia