dezodoryzacji

Encyklopedia PWN

dezodoryzacja
[fr. < łac. odor ‘zapach’],
odwanianie,
usuwanie niepożądanych zapachów z produktów spożywczych, wody, wyrobów technicznych, pomieszczeń, np. hal produkcyjnych i in.;
dezodoryzacja produktów spożywczych
[fr. < łac.],
odwanianie produktów spożywczych,
usuwanie niepożądanej woni;
ograniczanie ilości lub usuwanie substancji wprowadzanych do powietrza atmosferycznego (emisja zanieczyszczeń) przez zakłady produkcyjne i usługowe, pojazdy mechaniczne, hałdy, wysypiska i in. źródła zanieczyszczeń oraz zapobieganie przekraczaniu w powietrzu atmosferycznym dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających (imisja zanieczyszczeń).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia