deputackie

Encyklopedia PWN

w dawnej Polsce sejmik, na którym od 1578 wybierano deputatów do Trybunału Koronnego, od 1581 do Trybunału Litewskiego.
w dawnej Polsce organizacja terytorialna stanu szlacheckiego.
deputaci
[łac. deputatus ‘wyznaczony’]:
w dawnej Polsce najwyższy sąd apelacyjny (drugiej i ostatniej instancji) dla szlachty, utworzony 1578;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia