dawką równoważną

Encyklopedia PWN

wielkość charakteryzująca promieniowanie wysokoenerg. pod względem zdolności do jonizacji lub przekazywania energii.
jednostka równoważnej dawki promieniowania jonizującego stosowana w układzie SI;
jednostka pochłoniętej dawki równoważnej promieniowania jonizującego, → siwert.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia