długi

Encyklopedia PWN

przegrupowanie Chiń. Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej z południa na północ Chin 1934–35, → Wielki Marsz.
Długi Marsz, ang. Long March, chiń. Chang Zheng,
seria chiń. dwu- i trójstopniowych rakiet nośnych służących do wynoszenia sztucznych satelitów na orbitę okołoziemską (pierwszy start — 24 IV 1970);
jezioro cyrkowe w Tatrach Wysokich, w Dolinie Gąsienicowej, u stóp Kościelca, na wys. 1784 m;
Długi Upłaz, słowac. Dlhý Úplaz,
graniczny grzbiet w Tatrach Zachodnich, między dolinami Wyżnią Chochołowską a Zadnią Łataną (na Słowacji);
Filip V Długi, ur. 1291, zm. 1322,
z dynastii Kapetyngów, król Francji i Nawarry od 1316, syn Filipa IV Pięknego
Parlament Długi, Long Parliament,
określenie Parlamentu angielskiego, zwołanego jesienią 1640 przez Karola I po nieudanej próbie uzyskania podatków od Parlamentu Krótkiego i kolejnej porażce w walkach z prezbiterianami szkockimi;
taśmiak długi, Lumpenus lampretaeformis,
ryba mor. z rzędu okoniokształtnych;
obowiązek spełnienia każdego świadczenia (także niepieniężnego) wynikający ze stosunku zobowiązaniowego;
w. w województwie lubuskim (pow. strzelecko-drezdenecki), nad jez. Lipie, w Puszczy Drawskiej;
jezioro w woj. zachodniopomor., → Dołgie Wielkie.
dług publiczny, dług państwowy,
całkowita kwota zobowiązań podmiotów sektora finansów publicznych (w szczególności Skarbu Państwa), jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszów celowych wobec wierzycieli zarówno krajowych (dług publiczny krajowy), jak i zagranicznych (dług publiczny zagraniczny), ustalona po dokonaniu konsolidacji, tzn. po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań tych podmiotów.
długich fal teoria, cykle Kondratjewa,
ekon. teoria opisująca występowanie długich, ok. 50-letnich cykli gospodarczych;
archeol. kultura rozwijająca się VI–VII w. na terenie północnej Rusi, gł. w rejonie jez. Pejpus, VIII–IX w. — również nad górną Dźwiną i Dnieprem;
jezioro w woj. podlaskim, → Kalejty.
Długie, Jezioro, Jezioro Swobnickie,
jezioro na Pojezierzu Myśliborskim (woj. zachodniopomor.), na wys. 47 m;
jezioro rynnowe na Pojezierzu Dobrzyńskim (woj. kuj.-pomor.), na wys. 105 m;
biol. czasowy deficyt tlenu w organizmie, powstający wówczas, gdy zapotrzebowanie na energię przekracza wydajność tlenowych procesów metabolicznych albo gdy jest uniemożliwiony dopływ tlenu z otoczenia;
układ 2 równoległych, izolowanych od siebie przewodów elektr., tworzących linię przesyłową symetryczną lub koncentryczną (współosiową), o długości porównywalnej z długością fali elektromagnetycznej, rozchodzącej się wzdłuż linii (wzbudzonej przez źródło napięcia przemiennego zasilającego tę linię), lub większej od niej, i o znacznie mniejszych pozostałych wymiarach.
nazwa określająca wymordowanie 30 VI 1934, z inicjatywy A. Hitlera, przez SS (przy poparciu Reichswehry) jego potencjalnych przeciwników wewnątrz ruchu hitlerowskiego (NSDAP), głównych przywódców SA z E. Röhmem, pod pretekstem rzekomo organizowanego przez nich zamachu stanu;

Słownik języka polskiego PWN

długi
1. «mający znaczny wymiar wzdłuż»
2. «ciągnący się na dużą odległość»
3. «mający pewien wymiar liniowy od punktu do punktu, np. Robak długi na dwa milimetry.»
4. «trwający znaczny czas»
5. żart. «o człowieku: wysoki»

• długo
długi róg «w piłce nożnej: ten z dwóch narożników bramki, który jest bardziej odległy dla zbliżającego się z piłką zawodnika»
dług
1. «suma pieniędzy, którą ktoś pożyczył i musi zwrócić»
2. «obowiązek dłużnika do spełnienia określonego świadczenia»
3. «zobowiązanie moralne wobec kogoś»
biegi długie «biegi na dystansie powyżej 3000 m»
broń długa «każda broń ręczna dłuższa od rewolweru»
dług honorowy «dług karciany»
fale długie «fale radiowe o długości 1–100 km»
samogłoska długa «samogłoska o długim iloczasie»
światła długie, drogowe «w samochodach: światła o długim zasięgu, używane podczas jazdy po nieoświetlonych drogach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia