czasopisma prymarne

Encyklopedia PWN

czasopisma poświęcone utrwalaniu i upowszechnianiu wyników badań nauk., dostarczaniu informacji o rozwoju i postępach nauki we wszystkich jej dziedzinach, wydawane w zasadzie przez instytucje nauk. i przeznaczone przede wszystkim dla środowisk naukowych.
„Naturwissenschaftliche Rundschau”
[natụ:rwısnszaftlıśə rụntszau],
pierwsze niem. czasopismo nauk. będące przeglądem całokształtu dokonań ówczesnych nauk mat.-przyrodniczych,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia