brązowymi karłami

Encyklopedia PWN

astr. obiekty astronomiczne o masie na tyle małej (rzędu tysięcznych i setnych części masy Słońca), że w ich jądrach nie mogą rozwinąć się reakcje termojądrowe;
astr. najczęściej występujący typ gwiazdy;
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.
ciemna materia, brakująca masa we Wszechświecie,
nieznana postać materii nieobserwowanej bezpośrednio;
astr. ugięcie wiązki światła odległej gwiazdy lub kwazara w pobliżu obiektu astronomicznego o masie typowej dla gwiazdy lub planety, znajdującego się między tą gwiazdą i obserwatorem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia