benzynę lakową

Encyklopedia PWN

benzyna
[fr. benzine < średniow. łacina benzoe ‘żywica’],
bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, będąca mieszaniną węglowodorów;
środek do czyszczenia i konserwacji obuwia skórzanego, a także innych wyrobów ze skóry;
środek do czyszczenia i konserwacji podłóg drewnianych, a także terakotowych, klinkierowych, z tworzyw sztucznych i in.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia