bazy triangulacyjnej

Encyklopedia PWN

bok tzw. bazowej sieci triangulacyjnej;
triangulacja
[łac. triangulum ‘trójkąt’],
geod. metoda wyznaczania współrzędnych punktów geodezyjnych w terenie za pomocą układu trójkątów tworzących sieć triangulacyjną;
geod. przyrząd do precyzyjnego pomiaru odległości wykorzystujący interferencję światła;
Jaederina przyrząd
[p. jederina],
dawny przyrząd do pomiaru odległości w terenie, gł. baz triangulacyjnych (triangulacja);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia