bawełnica korówka

Encyklopedia PWN

bawełnica korówka, mszyca krwista, korówka wełnista, Eriosoma lanigerum,
amerykańska mszyca zawleczona na wszystkie kontynenty;
bawełnicowate, Pemphigidae, Eriosomatidae,
rodzina pluskwiaków równoskrzydłych z podrzędu mszyc;
osiec korówkowy, Aphelinus mali,
owad z nadrodziny bleskotek, z grupy owadziarek;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia