argumentem funkcji

Encyklopedia PWN

mat. funkcja f(x) przyjmująca wartość 1 dla wymiernych wartości argumentu x oraz wartość 0 dla x niewymiernych.
funkcja, której wartości i argumenty pochodzą jedynie ze zbioru elementów algebry Boole’a.
mat. funkcja, której wartości maleją w miarę wzrastania argumentu, tzn. z x1 < x2 wynika f(x1) > f(x2);
mat. funkcja, której wartości nie maleją w miarę wzrastania argumentu, tzn. z x1 < x2 wynika f(x1) ≤ f(x2);
mat. funkcja, której wartości nie rosną w miarę wzrastania argumentu, tzn. z x1 < x2 wynika f(x1) ≥ f(x2);
mat. funkcja o argumentach i wartościach w zbiorze liczb naturalnych (lub w zbiorze tekstów), dla której można podać algorytm znajdujący wartość funkcji na podstawie danego argumentu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia