alkaliczne

Encyklopedia PWN

lamprofiry
[gr. lamprós ‘błyszczący’, phyreús ‘purpurowy’],
grupa żyłowych skał magmowych, zawierających w przybliżeniu równorzędne ilości minerałów jasnych (plagioklazy, skalenie alkaliczne, skaleniowce i akcesorycznie — apatyt) i ciemnych (biotyt, pirokseny, amfibole, oliwin, akcesorycznie — magnetyt) lub złożonych gł. z minerałów ciemnych;
Akwizgran, Aachen Wymowa,
m. w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, przy granicy z Belgią i Holandią.
amfibole
[gr. amphíbolos ‘dwuznaczny’, ‘wątpliwy’],
grupa minerałów, krzemiany i glinokrzemiany wstęgowe, gł. żelaza, wapnia, magnezu i sodu, o bardzo zróżnicowanym składzie chemicznym (stąd nazwa);
czarnokit, charnockit,
magmowa skała głębinowa lub skała metamorficzna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia