akceleratorach wiązek przeciwbieżnych

Encyklopedia PWN

urządzenie do przyspieszania naładowanych mikrocząstek, czyli do nadawania im wielkich energii kinetycznych.
Budker Gersz I., ur. 1 V 1918, Murafa (obwód winnicki), zm. 4 VII 1977, Nowosybirsk,
fizyk sowiecki;
Meer
[m:r]
Simon van der, ur. 24 XI 1925, Haga, zm. 4 III 2011, Genewa,
holenderski inżynier fizyk;
Fermilab, Fermi National Accelerator Laboratory,
nar. laboratorium Stanów Zjedn. w Batavii k. Chicago, prowadzące badania z fizyki wielkich energii i cząstek elementarnych za pomocą akceleratora cząstek — Tevatronu (przyspieszającego protony i antyprotony do energii 1 TeV);
LEP, ang. Large Electron Positron Collider,
największy akcelerator wiązek przeciwbieżnych elektronowo-pozytonowy, o obwodzie 27 km;
Perl Martin Lewis, ur. 24 VI 1927, Nowy Jork, zm. 30 IX 2014, Palo Alto (stan Kalifornia),
fizyk amerykański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia