Zapalenia

Encyklopedia PWN

med. grupa zakaźnych zapaleń wątroby cechujących się pierwotnym uszkodzeniem wątroby, a wywołanych przez wirusy hepatotropowe (wirusy zapalenia wątroby);
wirusy zaliczane do różnych rodzin, namnażające się w hepatocytach (komórkach wątrobowych) i wywołujące ostre, podostre lub przewlekłe stany zapalne wątroby;
med. zespół miejscowych odczynów obronnych ustroju na bodziec zapaleniotwórczy, np.: biologiczny (bakterie, wirusy, pasożyty, tkanka martwicza), chemiczny, termiczny, mechaniczny;
med. pojęcie obejmujące wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Crohna;
med. choroba infekcyjna z głównym nasileniem procesu zapalnego w tkankach opon mózgowo-rdzeniowych;
zapalenie tkanki kostnej, zapalenie kości nieswoiste,
med. zakażenie tkanki kostnej wywołane drobnoustrojami — najczęściej gronkowcem, rzadziej paciorkowcem lub bardzo rzadko pałeczką ropy błękitnej i pałeczką odmieńca;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia