Wszechświat

Encyklopedia PWN

układ wszystkich obiektów astronomicznych, materii rozproszonej i pól fizycznych wraz z czasoprzestrzenią, którą wypełniają.
model kosmologiczny, w którym w każdym punkcie przestrzeni wszystkie kierunki są równouprawnione;
model kosmologiczny, w którym gęstość materii nie zależy od miejsca, choć może zmieniać się w czasie;
Wszechświat o nieskończonych rozmiarach i — jeśli jest równomiernie wypełniony materią — nieskończonej masie.
Wszechświat o zakrzywionej przestrzeni;
model kosmologiczny, w którym każdy układ materii Wszechświata wchodzi w skład układu wyższego rzędu i ciąg ten jest nieskończony.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia