Unia horodelska

Encyklopedia

związek Polski z Litwą w XIV–XVIII w., oparty na wielu aktach państw, których postanowienia wahały się od tendencji inkorporacyjnych do luźnego sojuszu.
w. gminna w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, na północno-wschodnim skraju Grzędy Horodelskiej, nad Bugiem, przy granicy z Ukrainą;
Ossoria, Poświst, Szarza,
polski herb szlachecki;
m. powiatowe w woj. lubelskim, na obszarze Zaklęsłości Sosnowickiej, u ujścia Konotopy i Kłodzianki do Piwonii, na północ od Lasów Parczewskich.
polski herb szlachecki;
Trąba Mikołaj, ur. ok. 1358, zapewne Sandomierz, zm. 4 XII 1422, Lubica k. Kieżmarku,
arcybiskup gnieźnieński i pierwszy prymas Polski.
Zadora, Płomienie,
polski herb szlachecki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia