Polityka kursu walutowego

Encyklopedia PWN

Banco Central do Brasil
[bạ̃ŋku centrạł du brazịł],
centralny bank Brazylii, założony 1965 pod nazwą Banco Central da República do Brasil (obecna nazwa od 1967), z siedzibą w Rio de Janeiro;
ekon. interdyscyplinarny kierunek naukowy, powstały w latach 70. XX w., którego przedmiotem badań są procesy społeczno-ekonomiczne zachodzące w skali całego globu wraz z ich przyrodniczymi uwarunkowaniami.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia