Pierwsza

Encyklopedia PWN

typ objawu chorobowego roślin;
żuawi śmierci, Pierwszy Pułk Żuawów Śmierci,
formacja wojsk. w powstaniu styczniowym 1863–64, utworzona na terenie Galicji, licząca ok. 300 osób;
Żuliński Tadeusz Kazimierz, ur. 2 IV 1910, Rzeszów, zm. 11 III 1967, Lublin,
lekarz weterynarii, anatomopatolog;
Żurakowski Janusz, ur. 12 IX 1914, Rżawka k. Humania, zm. 9 II 2004, Barry Bay (Kanada),
brat Bronisława, pilot, major;
teatr tworzony przez Żydów w języku hebrajskim i jidysz, jako forma kultury świeckiej.
żyro-
[gr. gýros ‘koło’],
pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na związek z kołem, kręgiem, wirowaniem tego, co określa drugi człon wyrazu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia