Pierwsza

Encyklopedia PWN

związki org. o cząsteczkach, w których występuje co najmniej jedno bezpośrednie wiązanie C–M, tj. wiązanie między atomami węgla (C) i metalu (M), z wyjątkiem węglików, cyjanków oraz karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
Zwingli
[cwı̣ŋli]
Ulrich (Huldrych), ur. 1 I 1484, Wildhaus, zm. 11 X 1531, Kappel,
szwajcarski reformator religijny.
Zwisłocki Tadeusz, ur. 1890, Czerniowce, zm. 15 II 1929, Kraków,
chemik, oficer;
pomnik króla Zygmunta III Wazy, na placu Zamkowym w Warszawie;
w. w woj. małopol., w pow. nowosądeckim (gmina Muszyna), w Beskidzie Sądeckim, na wys. 450 m, nad Popradem, przy granicy ze Słowacją;
typ objawu chorobowego roślin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia